قانونى ایران بازگشت بازیکن فولاد خوزستان

قانونى: ایران بازگشت بازیکن فولاد خوزستان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی 55 درصد مساحت کشور سیل‌خیز است ، فرسایش هر سال ۲ میلیارد تن خاک در ایران

حدود ۵۵/۵ درصد مساحت کشور معادل ۹۱ میلیون هکتار از عرصه حوزه‌های آبخیز کشور سیل‌خیز است همچنین این عرصه‌ها در تولید هرز آب‌های سطحی که به سرعت از دسترس خارج می‌

55 درصد مساحت کشور سیل‌خیز است ، فرسایش هر سال ۲ میلیارد تن خاک در ایران

فرسایش هر سال ۲ میلیارد تن خاک در ایران/ 55 درصد مساحت کشور سیل خیز است

عبارات مهم : ایران

حدود ۵۵/۵ درصد مساحت کشور معادل ۹۱ میلیون هکتار از عرصه حوزه های آبخیز کشور سیل خیز است همچنین این عرصه ها در تولید هرز آب های سطحی که به سرعت از دسترس خارج می شوند، نقش دارند و در شدت یافتن فرسایش و ایجاد سیلاب های مخـرب موثر هستند.

به گزارش ایسنا، فشار انسان بر جنگل، مرتع، خاک و زمین، روند روزافزون شهرنشینی و توسعـه سطوح غیر قابـل نفوذ هر روز احتمال سیل خیزی در مناطق مسکونی را زیاد کردن می دهد. از این رو آبخیزداری ضرورتی اجتناب ناپذیر هست. بنابر آینده نگری شرکت ملل تا سال ۲۰۲۵ کشور عزیزمان ایران در فهرست کشورهایی قرار می گیرد که با کمبود آب مواجه خواهد شد. از این رو اجرای پروژه های آبخیزداری از مهمترین اقداماتی است که می تواند با کم کردن خسارات سیل و فرسایش خاک موجب تغذیه آبخوان ها و تولید مواد غذایی شود و ما را از این نگرانی رهایی بخشد.

حدود ۹۰ تا ۹۵ میلیون هکتار از مساحت کشور را مناطق کوهستانی و شیب دار و حدود ۶۹ تا ۷۴ میلیون هکتار را مناطق کم شیب و دشت ها تشکیل می دهند.

55 درصد مساحت کشور سیل‌خیز است ، فرسایش هر سال ۲ میلیارد تن خاک در ایران

بر اساس گزارش شرکت جنگل ها، مراتع و آبخیزداری میزان فرسایش خاک در کشور عزیزمان ایران حدود ۲ میلیارد تن در سال برآورد شده است است(حدود ۱۶/۷ تن در هکتار) که با شاخص جهانی ۵ تا ۶ تن در هکتار، فاصله بسیار زیادی دارد. اثرات این میزان فرسایش خاک بالغ بر ۲۳۶ میلیون متر مکعب رسوب گذاری در مخازن پشت سدها و به میزان حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب رسوب گذاری در شبکه های آبیاری و زهکشی مدرن و سنتی و از دسترس خارج شدن هزاران هکتار اراضی مزروعی است.

اهمیت کارها آبخیزداری زمانی زیاد مشخص می شود که بدانیم در اوضاع فعلی حدود ۲۵۵ شهر معادل ۴۱/۵ درصد کل شهرهای کشور، ۸۶۵۰ پارچه آبادی معادل ۱۲/۷ درصد آبادی های کشور و حدود یک میلیون هکتار از اراضی زراعی مشمول بر باغات، اراضی آبی و دیم واقع در دشت ها و حاشیه رودخانه ها، ۲۰ هزار رشته قنات و بخش قابل ملاحظه ای از بزرگراه ها و راه های ارتباطی در معرض خطر سیل قرار دارد.

حدود ۵۵/۵ درصد مساحت کشور معادل ۹۱ میلیون هکتار از عرصه حوزه‌های آبخیز کشور سیل‌خیز است همچنین این عرصه‌ها در تولید هرز آب‌های سطحی که به سرعت از دسترس خارج می‌

همچنین هـر ۱۵۰ هـزار هکتار فعالیت آبخیزداری می تواند به میزان ۳۰ تا ۵۰ درصد خطر سیل گیری یک شهر، ۲۰ دِه و ۲۰۰۰ هکتار اراضی زراعی و بخش قابل توجهی از بزرگراه ها و راه های ارتباطی و سایر تأسیسات زیر بنایی را کم کردن دهد.

چالش های مدیریتی در مدیریت آبخیزهای کشور

عواملی مانند فقدان آمایش سرزمین، بهره برداری بیش از توان زادآوری(تولید) به پوشش گیاهی، وقوع دوره های خشکسالی متوالی و عدم تناسب اعتبارات تخصیصی با حجم فعالیت مورد انتظار از جمله عوامل چالش های مدیریتی در مدیریت آبخیزهای کشور هست. همچنین فشارهای روزافزون افراد غیر متخصص بر اجرای پروژه ها و عدم تمرکز بر فعالیت های جامع و یکپارچه، فقدان تحقیقات کاربردی به خاص در امر ارزیابی میزان موفقیت طرح ها و ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی منطقه جهت اجرای فعالیت های جامع آبخیزداری از جمله عوامل دیگر چالش های مدیریتی در این حوزه است.

55 درصد مساحت کشور سیل‌خیز است ، فرسایش هر سال ۲ میلیارد تن خاک در ایران

واژه های کلیدی: ایران | فعالیت | میلیون | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs