قانونى ایران بازگشت بازیکن فولاد خوزستان

قانونى: ایران بازگشت بازیکن فولاد خوزستان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی وجود چندین گونی سند و مدرک از هزینه‌های فاقد سندِ دوران احمدی نژاد در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

معاون اجرایی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه چندین گونی سند و مدرک از هزینه‌های فاقد سند و ابهامات مالی در دوران تصدی احمدی نژاد بر شهرداری پا

وجود چندین گونی سند و مدرک از هزینه‌های فاقد سندِ دوران احمدی نژاد در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

وجود چندین گونی سند و مدرک از هزینه های فاقد سندِ دوران احمدی نژاد در شهرداری تهران

عبارات مهم : ایران

معاون اجرایی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه چندین گونی سند و مدرک از هزینه های فاقد سند و ابهامات مالی در دوران تصدی احمدی نژاد بر شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران موجود هست، گفت: به تازگی یکی از کارشناسان و مسوولان وقت شورا به من گفت، این مدارک در چندین گونی موجود است و اگر تصمیم گرفته شود، دوباره این پرونده بررسی شود، در آن صورت همه مدارک ارائه خواهد شد.

به گزارش ایلنا، هنوز یک هفته از نشست خبری شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران و دوباره زنده شدن ماجرای هزینه های فاقد سند در دوران حکمرانی احمدی نژاد بر شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نگذشته بود که دیوان محاسبات نیز گزارشات جدیدی نیز از تخلفات نفتی دولت نهم و دهم منتشر کرد.

وجود چندین گونی سند و مدرک از هزینه‌های فاقد سندِ دوران احمدی نژاد در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

براساس گزارشات دیوان محاسبات، احمدی نژاد محکوم به جبران مبلغ ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد از طریق انتقال این مبلغ به حساب های درآمدی شرکت ملی نفت شده است هست. با زنده شدن این اخبار و تخلفات، بار دیگر ابهامات مالی احمدی نژاد در وقت شهردار بودنش تبدیل به خبر روز رسانه ها شد و همه می خواهند بدانند که آیا شورای پنجم قصد دارد یک دهه به عقب برگردد و پرونده های مالی احمدی نژاد را بررسی کند یا خیر؟

در شورای سوم زمانی که احمدی نژاد مدیر جمهور بود و خواهرش پروین احمدی نژاد بر کرسی شورا تکیه زده بود، اگرچه اصلاح طلبان شورای سوم، محمدعلی نجفی، معصومه ابتکار و احمد مسجدجامعی در اقلیت بودند، ولی بحث ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه های فاقد را مطرح کردند که بی نتیجه ماند. نجفی بارها اعلام کرده است در شورای سوم، این مهدی چمران مدیر شورای شهر بود که مانع بررسی این پرونده شد.

نجفی پیش از این هم در سال ۱۳۹۱، زمانی که به عنوان منتخب مردم در شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران حضور داشت راجع به این تخلفات میلیاردی و هزینه هایی که سروته آن مشخص نیست به خبرنگار ایلنا چنین گفته بود: «بخش عمده ای از این ۳۲۰ میلیارد تومان در مواردی غیر از موارد تعیین شده است در شهرداری هزینه شده است و به خصوص در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۴ و ایام قبل و بعد از انتخابات.»

معاون اجرایی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه چندین گونی سند و مدرک از هزینه‌های فاقد سند و ابهامات مالی در دوران تصدی احمدی نژاد بر شهرداری پا

بنابراظهارات نجفی یعنی احمدی نژاد بخشی از منابع شهرداری را صرف پیروزی در انتخابات کرده هست، به گفته وی براساس گزارش رسمی حسابرس در حسابرسی های بین سال ۸۲ تا ۸۴ شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ۳۲۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری را بدون سند و بدون اینکه در برنامه بودجه شهرداری آینده نگری شده است باشد، هزینه کرده هست. با وجود اصرارهای محمدعلی نجفی و سایر اصلاح طلبان شورا مهدی چمران در آن وقت عنوان کرده بود، اگر این هزینه ها سند نداشت که نمی دانستیم چقدر بوده است!

در هر حال به نظر می رسد؛ نجفی که هر ماه به مشکل و با قرض و قوله حقوق کارکنان شهرداری که به گفته حجت الله میرزایی، معاون برنامه ریزی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اکثرشان بدون کار هستند، را پرداخت می کند، همانند مدیر شورای شهر قصد ندارد به سراغ پرونده های نه چندان قدیمی برود. البته شورای چهارم هم این پرونده را فراموش کرده بود، رحمت الله حافظی، عضو شورای شهر چهارم در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: «گزارش پرونده های فاقد سند هرگز در شورای چهارم به صورت جدی مطرح نشد، ولی شورای پنجم اگر صلاح بداند می تواند، پرونده سال های گذشته را نیز بررسی کند.»

آیا طرح تحقیق و تفحص از شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران آخر کلید می خورد؟

وجود چندین گونی سند و مدرک از هزینه‌های فاقد سندِ دوران احمدی نژاد در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

محمود میرلوحی، عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هم اعتقاد است از موعد این پرونده گذشته است و با اشاره به پرونده های مالی دیگر احمدی نژاد به خبرنگار ایلنا می گوید: پرونده تخلف مالی احمدی نژاد در زمانی که استاندار اردبیل بود هم مطرح شد، ولی دیدیم به آن پیگیری نشد و اکنون هم دیوان محاسبات اعلام کرده هست؛ احمدی نژاد ۴۶۰۰ میلیارد تومان تخلف کرده هست. شاید اگر همان سه و نیم میلیارد تومان تخلف در وقت استانداری اش در اردبیل پیگیری شده است بود و یا حداقل به پرونده ۳۵ میلیارد تومانی هزینه های فاقد سند شهرداری پیگیری می شد، کار به اینجا نمی کشید که دیوان محاسبات از تخلف چند هزار میلیارد تومانی خبر بدهد.

وی افزود: اعضای شورای سوم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران می گفتند؛ اسنادی در مورد ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه های فاقد سند وجود دارد که خارج از چارچوب تعیین شده است هزینه شده است است و اگر چیزی از این مدارک وجود داشته باشد، می توان مساله را پیگیری کرد.

معاون اجرایی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه چندین گونی سند و مدرک از هزینه‌های فاقد سند و ابهامات مالی در دوران تصدی احمدی نژاد بر شهرداری پا

معاون اجرایی شورای شهر با تاکید بر اینکه هنگامی که که تخلفات در جای خود پیگیری نمی شوند، روند صعودی در پیش می گیرد، ادامه داد: احمدی نژاد زمانی که استاندار اردبیل بود، هم همین داستان ها را داشت. هنگامی که پیگیری نمی شود، نتیجه همین است و تخلفات از سه و نیم میلیارد می شود ۳۵ میلیارد و بعد ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان.

معاون اجرایی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه چندین گونی سند و مدرک از هزینه های فاقد سند در دوران تصدی احمدی نژاد بر شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران موجود هست، افزود: گفته می شود که چندین گونی اسناد و مدارک در مورد این پرونده وجود دارد و اگر مقامات قضایی تصمیم بگیرند، دوباره پرونده را بررسی کنند، در آن صورت همه مدارک در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

وجود چندین گونی سند و مدرک از هزینه‌های فاقد سندِ دوران احمدی نژاد در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

وی افزود: به تازگی یکی از کارشناسان و مسوولان وقت شورا به من گفت، این مدارک در چندین گونی موجود است و من این سوابق را بررسی خواهم کرد، ولی باز هم تاکید می کنم که این از مسوولیت های شورای پنجم و شهردار فعلی نیست، مگر آنکه مقامات قضایی بخواهند ورود کنند یا طرحی در مجلس جهت تحقیق و تفحص در شهرداری تصویب شود یا آنکه خود شورا طرحی جهت تحقیق و تفحص را مورد نیاز بداند.

هر چند میرلوحی صحبت از طرح تحقیق و تفحص از شهرداری می کند، ولی چنین طرحی از عملکرد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص واگذاری املاک و پروژه های مشارکتی در ۲۵ بهمن ماه سال گذشته رد شد. این طرح به پرونده املاک نجومی مربوط می شد و با وجود آنکه همراهی افکار عمومی را به همراه داشت، ولی باز هم در مجلس رای نیاورد. رد شدن طرح های این چنینی در شورای شهر نیز بی سابقه نیست، در وقت شورای چهارم طرح تحقیق و تفحص از شرکت املاک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه غیرعلنی رای نیاورد و فقط ۱۱ نفر از اعضای شورا از طیف اصلاح طلبان به این طرح رای دادند.

با این حساب هر چند سابقه امیدوارکننده ای از تفحص در مورد شهرداری ها وجود ندارد، ولی در چنین شرایطی و با وجود پرونده هایی همچون املاک نجومی دوباره مطرح کردن طرح تحقیق و تفحص از شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران می تواند نقطه نهایی بر تمام ابهامات باشد.

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | شهرداری | شورای شهر | احمدی نژاد | شورای اسلامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs