قانونى ایران بازگشت بازیکن فولاد خوزستان

قانونى: ایران بازگشت بازیکن فولاد خوزستان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات تست دوپینگ ۲ فرنگی‌کار ایرانی مثبت اعلام شد

به گزارش تسنیم، آزمون دوپینگ دو فرنگی کار کشورمان در مسابقه های انتخابی تیم ملی مثبت اعلام شده است است و این نفرات از اردوها کنار گذاشته شده است اند.

تست دوپینگ ۲ فرنگی‌کار ایرانی مثبت اعلام شد

تست دوپینگ ۲ فرنگی کار ایرانی مثبت اعلام شد

عبارات مهم : فرنگی

دوپینگ دو فرنگی کار کشورمان در مسابقه های انتخابی تیم ملی مثبت اعلام شد.

به گزارش تسنیم، آزمون دوپینگ دو فرنگی کار کشورمان در مسابقه های انتخابی تیم ملی مثبت اعلام شده است است و این نفرات از اردوها کنار گذاشته شده است اند.

تست دوپینگ ۲ فرنگی‌کار ایرانی مثبت اعلام شد

یک فرنگی کار در وزن 55 کیلوگرم و یک فرنگی کار در 130 کیلوگرم بعد از مسابقه های انتخابی از سوی وادا مورد آزمایش قرار گرفتند که مشخص شد نمونه این دو فرنگی کار مثبت بوده هست.

پیش از این نیز فرنگی کار وزن 97 کیلوگرم کشورمان به علت دوپینگ با محرومیت مواجه شده است بود.

به گزارش تسنیم، آزمون دوپینگ دو فرنگی کار کشورمان در مسابقه های انتخابی تیم ملی مثبت اعلام شده است است و این نفرات از اردوها کنار گذاشته شده است اند.

واژه های کلیدی: فرنگی | دوپینگ | ایرانی | مسابقه | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs